Algemene voorwaarden

 1. Beelden mogen door Authentic Frames worden gebruikt op website en social media, tenzij anders overeengekomen.
 2. Een boeking is definitief wanneer het voorschot werd ontvangen. Wanneer de shoot wordt geboekt, wordt er automatisch ingestemd met de algemene voorwaarden.
 3. Een fotosessie buiten gaat niet door indien er regenweer wordt voorspeld. Bij bewolking gaat de fotosessie wél door.
 4. Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 5. Het fotografisch werk van Authentic Frames is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf.
 6. Het is onder geen beding mogelijk om de onbewerkte beelden te verkrijgen. De beelden worden altijd bewerkt volgens de stijl van Authentic Frames alvorens ze afgeleverd worden.
 7. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.
 8. De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.
 9. Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.
 10. Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.
 11. Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.
 12. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.
 13. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie